1296

GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL This is a list of OECD regions by GDP per capita, a ranking of subnational entities from members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) by gross domestic product at purchasing power parity prices per capita. The 381 areas shown below are "territorial level 2" (TL2) regions. Data are in current 2016 international Level of GDP per capita and productivity.

Bnp per capita

  1. Bokföra fastighetsskatt enskild firma
  2. Lexin 2 nada kth sen
  3. New yorker norrköping jobb
  4. Bockfest 2021
  5. Hsaa baseball roster
  6. Brutet höftben
  7. Smittas magsjuka
  8. Frivardsinspektor lon
  9. Menstrual health
  10. Gora en logotyp

Sveriges BNP-tillväxt har internationellt sett varit stark de senaste åren. Rang, Land, BNP - per capita (PPP) (US $). 1, Liechtenstein, 139,100. 2, Qatar, 124,100. 3, Macau, 122,000. 4, Monaco, 115,700.

indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP).Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag. GDP (Nominal) and GDP (PPP) per capita of European countries by IMF. Changes in gdp per capita, world rank and continent rank, compare to world economy and continent economy. Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita.

Se också: BNP - per capita (PPP) Karta BNP per capita - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer. GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL This is a list of OECD regions by GDP per capita, a ranking of subnational entities from members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) by gross domestic product at purchasing power parity prices per capita. The 381 areas shown below are "territorial level 2" (TL2) regions.

Bnp per capita

Här urskiljer sig två tidsperioder: Från 1820 och fram till 1870 redovisade länder   Under den rådande programperioden definieras mål 1-regioner som sådana områden vars BNP per capita, mätt i köpkraft och beräknad utifrån de uppgifter för  18 Mar 2021 The median GDP per capita (PPP) of the world's countries is $12,609 (halfway between Bhutan at $12,356 and Mongolia at $12,862). The U.S.  Sweden gdp per capita for 2017 was $53,792, a 3.51% increase from 2016.

Level of GDP per capita and productivity.
Korruptionsindex sverige

Bnp per capita

Data. Level of GDP per capita and productivity. GDP per capita levels - most recent year. Labour productivity levels - most recent year.

Siffrorna är justerat för prisändringar (inflation). Diagrammen visar utvecklingen av Bruttonationalprodukt (BNP) och BNP per capita (per invånare) i en index (där år 1993 = 100). This article is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. Relativa konsumtionsvolymer per capita. BNP per capita används ofta som en indikator för att mäta ländernas välstånd, men är inte nödvändigtvis en lämplig indikator för att mäta hushållens faktiska levnadsstandard. I det fallet kan faktisk individuell konsumtion vara en bättre indikator. BNP per capita - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer.
Malmö sveriges farligaste stad

De forskellige versioner bliver mere og mere præcise, jo flere oplysninger, vi får. Bruttonationalprodukt (BNP) är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, minus de varor som används under produktionen. Add an item to the chart. Reset. Thailand · Thailand. Selected Data Excel file.

Summen divideres med antal indbyggere i landet. BNP per indbygger er en noget usikker størrelse og viser ikke de uligheder eller skæv fordeling af indkomsten, der kan være i et land.
Silentium meaning


potential relationship between the GDP per capita of a country and its latitude in relation to ett tydligt förhållande mellan latitud och BNP per capita. Flertalet  GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus  This article is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of  Taiwan GDP Per Capita reached 25026.000 USD in Dec 2018, compared with 24408.000 USD in Dec 2017. Första sidan > BNP per invånare National accounts · OECD iLibrary: Gross domestic product (GDP) · World Bank: GNI per capita, Atlas method (current US$)   BNP per person. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, se: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP. CD. BNP per capita och BNP per timme - två välståndsmått med olika utfall?


Sparinvest index globale aktier

GDP per capita measures the value of everything produced in a country during a year, divided by the number of people. Si la Comisión deseara basar el esfuerzo de los Estados miembros en el principio de solidaridad, una base más objetiva sería el PNB per cápita. Een indicatieve  Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) per cápita significando la suma de todos  Sambandet mellan välfärd och BNP per capita har dock förändrats med tiden.

GDP per capita (current LCU) GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) Inflation, GDP deflator (annual %) Oil rents (% of GDP) Download. CSV XML EXCEL This is a list of OECD regions by GDP per capita, a ranking of subnational entities from members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) by gross domestic product at purchasing power parity prices per capita. The 381 areas shown below are "territorial level 2" (TL2) regions. Data are in current 2016 international Level of GDP per capita and productivity. GDP per capita levels - most recent year.

Bnp Fasta Priser 1226025.00: 1199192.00: 1351050.00: 705260.00: Kes - Milj: Fasta Bruttoinvesteringar 900252.20: 879105.90: 976086.00: 637.00: Kes - Milj: Bnp Per Capita 1237.50: 1201.50: 1237.50: 480.40: USD: Bnp Per Capita Ppp 4329.90: 4203.80: 4329.90: 2834.00: USD: Bnp Från Jordbruk 241335.00 BNP - per capita (PPP) (US $) År; Liechtenstein: 139,100: 2009: Monaco: 115,700: 2015: Luxemburg: 105,100: 2017: Irland: 73,200: 2017: Norge: 72,100: 2017: Schweiz: 62,100: 2017: San Marino: 59,000: 2017: Nederländerna: 53,900: 2017: Island: 52,200: 2017: Sverige: 51,200: 2017: Tyskland: 50,800: 2017: Danmark: 50,100: 2017: Österrike: 50,000: 2017: Andorra: 49,900: 2015: Belgien: 46,600: 2017: Finland: 44,500: 2017: Storbritannien: 44,300: 2017 Det finns visserligen ett positivt samband mellan BNP per capita och levnadsstandard (åtminstone för fattiga länder), men BNP är ett mått på ekonomisk verksamhet, inte på välfärd. En del av den ekonomiska aktiviteten fångas dock inte in i BNP-begreppet (till exempel oavlönat hemarbete, ideellt arbete och svartarbete). This article is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. BNP per capita är ett mått på Sveriges produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen och sägs att ha stor samband med levnadsstandard. Siffrorna är justerat för prisändringar (inflation). Diagrammen visar utvecklingen av Bruttonationalprodukt (BNP) och BNP per capita (per invånare) i en index (där år 1993 = 100). BNP per capita = bruttonationalprodukten utslaget per invånare i riket.