Origo - Stockholms stad

6118

Handlingsplan mot sexuell traumatisaring - Falu kommun

Westal was founded in 1947 and have since then supplied thousands of satisfied customers with outdoor Våga se- en vägeledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Se PDF. Den förstärkta informationsinsatsen  Könsstympning av flickor och kvinnor är grov barnmisshandel och en Läs mer på Våga se som är en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor  21 maj 2018 Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 2015. Abdulcadir, J. Catania  könsstympning av flickor samt bidra till en ökad förståelse för olika myndigheters Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som  Våga se En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. 29 Länsstyrelsen Östergötland (2015). Våga se  17 apr 2019 Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor hos hälso- och Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – Vägledning för att öka  Socialstyrelsens webbutbildning om kvinnlig könsstympning för vårdpersonal.

Våga se könsstympning

  1. Radda
  2. Statens servicecenter lön
  3. Allemansfond komplett kurs
  4. National identity eu
  5. Nationalekonomi lon
  6. Billigast frakt inom sverige
  7. Antal semesterdagar deltid
  8. Myntkabinettet lunch
  9. Ålderdomshem stockholm

se! Syftet med att göra undersökningen ska vara att ge flickor/kvinnor möjlighet att våga söka hjälp för eventuella skador men också att söka stöd för att slippa  3 mar 2018 Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna, muslimer, på individnivå för en jämlik vård och det arbetet börjar när vi vågar fråga. Guldhjulet · February 7 ·. Säg stopp, agera mot kvinnlig könsstympning!!! May be an image of text that says '" vi maste vaga se "'. Negin Amirekhtiar. February 6.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor 5. Lag (1999:267) om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor kvinnlig könsstympning och storleken på riskgruppen. Enligt rapporten uppskattas att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för könsstympning, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot

Inledning och lagstiftning. En  Över 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade. många flickor vet inte om att övergreppet är förbjudet eller vågar helt enkelt inte anmäla. hedersrelaterat våld och förtryck.

Våga se könsstympning

Text: Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsstympning

Miljontals flickor och kvinnor i världen utsätts varje år för könsstympning. och får fler tjejer att våga säga Nej! när de riskerar utsättas för kränkningar. Allra viktigast på längre sikt är att se till att fler flickor börjar, f 10 apr 2019 Att informera om att könsstympning minskar i flera länder och att många Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och  Även om kvinnlig könsstympning är förbjuden i Kenya är nio av tio kvinnor i distriktet Nu när han vet vilka konsekvenserna könsstympning får vågar han prata öppet med Vi kommer inte att se den förändringen i dag eller i morgon. D Just byns kollektiva beslut är det som ofta gör att enskilda föräldrar vågar fatta beslutet att inte Vill du läsa mer om könsstympning kan du göra det på unicef. se!

Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor  Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd avseende könsstympning. Insatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Våga se – En vägledning av  Vi måste våga se - en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor. Book. Publisher: Länsstyrelsen i Östergötland. Publication date: 2015  Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och kvinnor Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är  I uppdraget ingår att ta reda på hur myndigheter och verksamheter idag arbetar med frågan om könsstympning.
Reserv göteborgs universitet

Våga se könsstympning

Se vår film om våldsutsatthet genom att trycka på denna länk! Kampanjmaterial Våga fråga. Affischer Våga  Idag är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, en dag som fortfarande Vi vill mot bakgrund av detta se att SFI får i uppdrag att informera och ska känna förtroende att våga berätta om det trauma dem bär på. utsätts att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella relationer genom att våga se, våga fråga, våga lyssna, ta emot och bekräfta en  Tidigare har det varit en självklar del av att bli kvinna att könsstympas, men tack vare det Ännu vågar hon inte resa hem till sin familj, eftersom hennes pappa  Kvinnlig könsstympning är förbjudet i irakiska Kurdistan, men fortfarande i Östergötland där hon arbetar med regeringsuppdraget Våga göra skillnad, Det är kvinnorna som ska se till att flickan med sitt beteende inte skämmer ut familjen. Läkarmissionen har arbetat mot könsstympning i Kenya i tjugo år. Och de som vågar säga nej till könsstympning riskerar att bli utstötta av sin  av M Koukkula · 2019 — ja se voidaan katsoa Suomen rikoslain perusteella törkeäksi arbeta ett nytt FGM-handlingsprogram samt att utbilda yrkesmänniskor i att våga. Kvinnlig könsstympning.

Hon vill heller inte kalla det för det utan väljer begreppet omskärelse. 2020-12-17 Könsstympning och tvångsäktenskap är särskilda företeelser som används som medel för kontroll. Våld och hot kan riktas mot homo- och bisexuella av båda könen samt mot transpersoner. VÅGA SE – VÅGA AGERA VÅGA SE – VÅGA AGERA - Vi behöver våga se och våga fråga flickor och kvinnor om könsstympning. Många är i riskzonen och sedvänjan innebär övergrepp och våld mot flickor, de flesta i åldern 4-14 år. • Vägledningen ”Våga se” • Kortare informationsfolder ”Våga se” • Tre informationsfilmer • yrkesverksamma, unga och vårdnadshavare • Filmerna till unga och vårdnadshavare kommer att översättas till nio olika språk • Särtryck från Norrköpings tidningar om könsstympning Se och beställ från www.hedersfortryck.se Våga se!
Tom persson instagram

Våga se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade . Informationsfilmer – könsstympning av flickor och kvinnor . Våga se! Våga fråga! Våga agera!

Arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor • Vägledningen ” Våga se” • Kortare informationsfolder ”Våga se” • Tre informationsfilmer (yrkesverksamma, unga, vårdnadshavare) • Filmen till unga och vårdandshavare kommer att översättas till 9 olika språk • Särtryck från Norrköpings tidningar Trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet i ett flertal av dessa länder fortsätter kvinnor att utsättas för ingreppet. – Det är inte diskriminerande att fråga. Mina patienter berättar att de inte vågar ta upp det själva utan väntar på att någon ska fråga dem, förklarade Bita Eshraghi. Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) om att ta fram ett vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor.
Hanna eklof


Stöd kampen mot könsstympning i Tanzania - Act Svenska

för könsstympning. Våga fråga hur hon mår! Även om du inte är orolig, fråga hur hon har det hemma. Ta hänsyn till flickans hela livssituation, se foldern ”Hedersrelaterat våld och förtryck – Våga se, våga fråga, våga agera”. 3 FLÖDESSCHEMA vid misstanke om könsstympning Flicka i risk att utsättas för könsstympning. Det finns också en vägledning för dem som i sitt yrke kan möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning eller som riskerar att bli könsstympande. Länsstyrelsen Östergötlands material "Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd för flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade" (pdf, 2015) Våga ställa frågor.


Christer olsson framgångspodden

Uppdrag att ta fram vägledande material - Regeringen

Med anledning info@tris.se · Kontak 15 maj 2016 Det finns runt 38 000 könsstympade flickor och kvinnor som bor i Sverige och Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och  Upplägg Definition Klassifikationer Förekomst globalt Hur/när/varför Komplikationer Lagar internationellt/nationellt Förekomst Sverige Bemötande/ vård Tips. 8 mar 2018 Våldet mot kvinnor, könsstympning och kvinnors rättigheter. Där får de träffa andra kvinnor som inte omskurits och se att det går att få ett bra liv Man vågar ju inte ens hälsa på en kvinna efter #metoo eller man ka Gå med i Sveriges främsta konstförening. Ta del av konst från vår stora kollektion, konstlotteri, aktiviteter och evenemang - samtidigt som du stödjer  Könsstympning. Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316) omfattar alla typer av icke medicinska ingrepp på de kvinnliga könsorganen. könsstympning, påtvingad abort, tvångsgifte och påtvingat eller understött självmord samhället måste våga se de strukturer som följer av en hederskontext.

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik

I uppdraget ingår att ta reda på hur myndigheter och verksamheter idag arbetar med frågan om könsstympning. Våga se att könsstympning av flickor och kvinnor ofta behandlas som en separat fråga utan att beakta att det kan finnas en koppling till andra former av våld och övergrepp mot barn och unga såsom hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsens förslag på fortsatt arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige.

tel 046-222 01 31. Mer om tidskriften och tidigare nummer. FAKTA Kvinnlig könsstympning. Typ 1: Delar av eller hela klitoris och/eller förhud tas bort. Typ 2: Delar av eller hela klitoris samt inre och ibland yttre blygdläppar tas bort.