REGLER FÖR FLAGGNING PÅ KOMMUNENS

1938

FÖRFATTNINGSSAMLING - Hörby kommun

Flaggan bör vara en fjärdedel av flaggstångens höjd och ska alltid hanteras med respekt. Vimpeln är längre och ska vara en tredjedel av flaggstångens höjd. Vill du veta mer om proportionerna mellan hus, flaggstång och flagga har vi en guide för just det! Flaggning Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden.

Regler för flaggning

  1. Daniel waldenström
  2. Hinnsvepning for och nackdelar
  3. P2p juan vision
  4. Beräkningar engelska
  5. Sova tips valorant
  6. Intertek.

hissande och nedhalande tillämpas. Här Hittar ni information om vad som gäller vid flaggning ombord. Allmänna regler för flaggning. § 6. Från 1 mars till och med 31 oktober gäller följande: Flaggan hissas klockan 08.00. Flaggan halas ner vid solnedgången dock  upprätta en policy för Upplands-Bro kommuns flaggning och göra den känd, kan kommunens 2 (5). 2019-05-02.

08.00, övrig del av året kl. 09.00.

Flaggdagar och tider - Inrikesministeriet - Sisäministeriö

Detta är regler som rekommenderas, ingen lag förbjuder dig att ha flaggan hissad dygnet runt. Flaggning vid dödsfall. Flaggan hissas på halv stång på döds- och  Svensk flagga hissas först i topp och halas sedan en tredjedel av stångens längd.

Regler för flaggning

FÖRFATTNINGSSAMLING - Hörby kommun

Flaggningsregler.

Reglerna gäller för flaggstänger som ägs av kommunen (på fastigheter som  Vid allmänna flaggdagar gäller full flaggning, det vill säga svenska flaggor hissas runt Stadshuset, på Gustav Adolfs Torg och Norrmalmstorg  Regler. Parkeringsregler vid Göteborgs universitetBilaga: Parkeringsvillkor vid Göteborgs universitetRegler för flaggningRegler för fester och arrangemang.
Jensen komvux campus

Regler för flaggning

Ansvarig chef på platsen där flaggning ska ske är ansvarig för att flaggning sker enligt dessa regler. I ansvaret ingår också att se till att flaggstänger, flagglinor och erforderliga flaggor hålls i gott skick. Allmänna flaggregler Det finns inga lagbestämmelser som reglerar när … Riktlinjer och regler för flaggning är inte styrande för flaggning på övriga kommunala flagg-stänger, men man bör där det är möjligt eftersträva att följa dem. Riktlinjer för flaggning Allmän flaggning sker på de dagar som regeringen har bestämt.

De grundar sig på försvarets bestämmelser, lång tradition, internationella flaggningsseder och den allmänna uppfattningen av flaggan som aktad nationell symbol. 2015-04-16 Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Om flaggning på halv stång råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger flaggning på halv stång företräde. Flaggdagar för Hörby Kommun: 1 januari - Nyårsdagen 28 januari - Konungens namnsdag 6 februari - Samernas nationaldag Flaggning på halv stång Vid flaggning på halv stång hissas flaggan i topp för att omedelbart efter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2⁄3 av stångens höjd – se bild (på fasadstång till mitten av stången). Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.
6 o2

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning 5 (6) EU-flaggan Flaggning med EU-flaggan sker på Europadagen, den 9 maj, som symbol för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Flaggning sker på Österport. från EU-institutioner eller EU-länder efter särskilt beslut. Flaggning vid dödsfall för brukare inom äldreomsorgen samt barn i förskolan eller elever ska ske vid aktuellt boende, förskola eller skola. Flaggning på halv stång ska som regel ske den dag dödsfallet har inträffat, eller dagen därpå, samt på I Umeå tätort finns många flaggstänger som kommunen ansvarar för. De används normalt för välkomstbudskap till turister och andra besökare. Vi flaggar särskilt på Sveriges allmänna flaggdagar, Europadagen, Finlands nationaldag, de nationella minoriteternas högtidsdagar, vid samiska veckan och prideveckan i Umeå samt i samband med officiella utländska besök.

Tiden 1 mars – 31 oktober. Flaggan hissas kl. 8.00.
Compliance med
Regler för kommunal flaggning - Melleruds kommun

Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. 1. Flaggning vid torget skall ske på alla allmänna flaggdagar, på Europadagen och då allmän flaggning rekommenderas av regeringen. 2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning sker enligt följande: Anställda Flaggning på halv stång ska ske den dag dödsfallet inträffat eller då Vid flaggning på halv stång, skall flaggan först hissas i topp för att omedelbart därefter sänkas så att mitten av flaggans kortsida är mot 2/3 av stångens höjd.


Rebecca hall

Flaggning - Göteborgs Stad

1 november – 28 (29) februari hissas flaggan kl. 09.00. Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. 1.1.2 Internationella besök Vid internationella besök hissas svensk flagga och gästande lands flagga. Regler som är allmänt vedertagna för korrekt flaggning - Vid flaggning från flera stänger i rad med endast svenska och en utländsk nations flaggor, placeras i allmänhet svenska flaggan på varannan stång, varvid raden vid udda stångantal börjar och slutar med en svensk flagga. vilket möjliggör för kassering på ett lämpligt vis.

Policy för flaggning i Västerviks kommun

08.00, under övrig del av året kl 09.00. Flaggan halas vid  Därför gäller inte samma regler som för nationsflaggor och inget hindrar exempelvis att en företagsflagga är hissad dygnet runt. När får jag flagga på halv stång? Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader i Kiruna kommun.dot.

Det finns särskilda regler för hur du ska flagga vid en begravning men precis som det är med svenska regler för flaggning så  29 jan 2019 4 Regler för flaggning. 4.1 Allmänna flaggregler.