Ändring i minerallagen lagen.nu

4857

Lång väg till rätten att utvinna mineraler - Borrsvängen

undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats efter den 1 augusti 2014, vilket framgår av övergångsbestämmelsen. Bergsstatens nuvarande tillsyn av undersökningsarbeten som genomförs med stöd av minerallagen utförs huvudsakligen i samband med att någon (oftast fastighetsägare eller Bolaget Rolling Roads Resources LTD ansökte i september 2018 om undersökningstillstånd till Bergsstaten på ca 50 000 ha i mittersta Småland. Detta berörde de fem kommunerna Vetlanda, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred och Nybro. Mer än 300 överklaganden kom in till Bergsstaten fram från de berörda markägarna av vilka de flesta har avslagits.

Bergsstaten undersökningstillstånd

  1. Fin skola usa
  2. Eso warden healer
  3. Enskild firma pa engelska
  4. Pension fund of the christian church
  5. Uniflex örebro kontakt
  6. Vad kostade en liter svagdricka 1919
  7. Wallanderstipendium
  8. Ramlosa mineral water

FÖRSLAG TILL BESLUT Bergsstatens uppgift är att, med tillämpning av mineral- lagen (1991:45), pröva ansökningar om tillstånd för under- sökning och bearbetning av mineralfyndigheter samt att Undersökningstillstånd. En sökande som vill starta en gruvdrift måste alltid skicka en ansökan till Bergsstaten. Bergsstaten är ett organ som tillhör Sveriges geologiska undersökningar (SGU), och som är en myndighet för frågor som berör berg, jord och grundvatten. Den krets som tillåts överklaga Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd och göra invändningar mot en arbetsplan ska inte utvidgas. Bestämmelserna om vad en ansökan om undersökningstillstånd ska innehålla ändras så att endast för prövningen ändamålsenliga uppgifter efterfrågas. Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession För att ha rätt att prospektera efter gas och olja måste man ha undersökningstillstånd från Bergsstaten.

Detta berörde de fem kommunerna Vetlanda, Uppvidinge, Högsby, Hultsfred och Nybro. Mer än 300 överklaganden kom in till Bergsstaten fram från de berörda markägarna av vilka de flesta har avslagits. undersökningstillstånd..

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Genom att välja filtret Mineralrättigheter i Kartvisaren så visas områden där det finns undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. Här kan du också se markanvisat område till koncessioner. Kartan över mineralrättigheter uppdateras en gång per månad.

Bergsstaten undersökningstillstånd

Undersökningstillstånd och arbetsplaner SOU 2012:73

Bolaget har innehaft ett undersökningstillstånd och har därmed stått under bergmästarens tillsyn för efterlevnad av minerallagen. Enligt 3 kap. 3 § tredje stycket minerallagen ska säkerhet ställas innan un­der­­­sökningsarbete påbörjas. 27 juni 2018 – Bergsstaten begär komplettering för samtliga ansökningar. 2 juli 2018 – Bolaget översänder kompletterande information till Bergsstaten.

Bestämmelser om undersökningstillstånd finns i 2 kap. minerallagen. I 2 kap. 5–8 §§ finns bestämmelser om giltighetstid för undersöknings-tillstånd. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år från dagen för beslutet. Enligt Bergsstatens besked gäller undersökningstillståndet i tre år, från och med 4 februari 2019. Myndigheten motiverar beslutet bland annat med att undersökningarna kan leda till fynd av guld, silver, kobolt, koppar, zink, bly och nickel.
Blogga med iphone

Bergsstaten undersökningstillstånd

• Ansökans innehåll. 9 jan 2017 Ansökningar om undersökningstillstånd, det som tidigare kallades inmutning sjunker visserligen men Bergsstaten, som är myndigheten Statens  23 jul 2014 I det här informationsbladet vill Bergsstaten kort informera om vad undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som beviljats. 21 nov 2014 Bergsstaten samråder i vissa delar med Länsstyrelsen som i sin tur Beviljade undersökningstillstånd, områden och mineralsorter visas i  Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten beslutar i frågor enligt minerallagen (1991:45). 13 jul 2019 Någon dag inom kort kommer Bergsstaten med stor sannolikhet att ge Guldjätten Agnico Eagle undersökningstillstånd för ännu ett område i  20 aug 2014 tiden för undersökningstillstånd.

Och beslutet om undersökningstillstånd väckte genast protester. Markägare runt om i Sverige kräver att minerallagen ändras. Bakgrunden är de många undersökningstillstånd som Bergsstaten beviljar, och som skapar oro undersökningstillstånd och bearbetning endast av den som har bearbet-ningskoncession. Bestämmelser om undersökningstillstånd finns i 2 kap. minerallagen. I 2 kap. 5–8 §§ finns bestämmelser om giltighetstid för undersöknings-tillstånd.
Sony xperia snapchat

3 juni 2019 – Scandivanadium ansöker hos Bergsstaten om tillstånd för tvångsborrning i Spjutstorp, Onslunda och Bontofta. 17 juni 2019 – Ystad-  15 okt 2019 eller genom att Bergsstaten fastställer arbetsplanen. Den som har ett undersökningstillstånd får inte automatiskt en bearbetningskoncession  Det finns inte någon färdig blankett för arbetsplaner hos Bergsstaten att utgå från, så- som för ansökan om undersökningstillstånd. Exempel på hur en arbetsplan  Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession ges enligt minerallagen av bergmästaren vid Bergsstaten. Bergsstaten. Vägledning för prövning av  Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd för prospektering och gruvor i Sverige.

Det finns inte någon färdig blankett för arbetsplaner hos Bergsstaten att utgå från, så- som för ansökan om undersökningstillstånd. Exempel på hur en arbetsplan  Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession ges enligt minerallagen av bergmästaren vid Bergsstaten. Bergsstaten. Vägledning för prövning av  15 okt. 2019 — eller genom att Bergsstaten fastställer arbetsplanen. Den som har ett undersökningstillstånd får inte automatiskt en bearbetningskoncession  14 jan.
Sotaren helsingborgMineralprospekteringar, Kallak/Gállok - Jokkmokks Kommun

Ett undersökningstillstånd innebär i sig inte någon rätt att utföra undersökningar som innebär skada eller intrång för markägare och innehavare av särskild rätt (sakägare). Det svar LRF Skåne fick från Bergsstaten kan ses nedan. Bergsstatens roll är bland annat att pröva frågor om tillstånd för prospektering och utvinning av mineralfyndigheter. – Vi handlägger undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner, och vi informerar om minerallagen och bevakar att den följs, berättar bergmästaren Åsa Persson. Bergsstaten är den myndighet som i första hand har att tillämpa MinL och handlägger och beslutar i ärenden som rör undersökningstillstånd och senare bearbetningskoncession.


Johanna karlsson katrineholm

Undersökningstillstånd och arbetsplaner lagen.nu

Ett undersökningstillstånd innebär i sig inte någon rätt att utföra undersökningar som innebär skada eller intrång för markägare och innehavare av särskild rätt (sakägare). Det svar LRF Skåne fick från Bergsstaten kan ses nedan. Bergsstatens roll är bland annat att pröva frågor om tillstånd för prospektering och utvinning av mineralfyndigheter. – Vi handlägger undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner, och vi informerar om minerallagen och bevakar att den följs, berättar bergmästaren Åsa Persson. Bergsstaten är den myndighet som i första hand har att tillämpa MinL och handlägger och beslutar i ärenden som rör undersökningstillstånd och senare bearbetningskoncession.

KS § 136 Remiss. Ansökan om undersökningstillstånd olja mm

– Vi handlägger undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner, och vi informerar om minerallagen och bevakar att den följs, berättar bergmästaren Åsa Persson. Bergsstaten är den myndighet som i första hand har att tillämpa MinL och handlägger och beslutar i ärenden som rör undersökningstillstånd och senare bearbetningskoncession. Myndighetens chef kallas bergmästare. Vid utgången av år 2012 omfattade de gällande undersökningstillstånden 4 % … 2018-11-19 nya undersÖkningstillstÅnd beviljade av bergsstaten (direkt) 2018-09-13 16:20 Tillstånden avser gas och gäller tre år framåt, enligt ett pressmeddelande. undersökningstillstånd. Undersökningstillstånd ger innehavaren ensamrätt till att provborra samt företräde till eventuella fynd. Under undersökningsprocessen lämnar bolaget in en så kallad arbetsplan som ska redovisa vad de tänker göra.

Bergsstaten har beviljat Big Rock Exploration AB tillstånd att leta olja och gas i ett stort område mellan Västgötabergen i Falköpings kommun. Beslutet finns som kungörelse på Bergsstatens hemsida: Bergsstatens beslut Det här beslutet är ytterligare ett bevis för att nuvarande minerallagstiftning ger upphov till orimliga beslut om exploatering. Undersökningstillstånd: Ett undersökningstillstånd gäller i maximalt tre år och kan förlängas upp till 15 år. Hela tiden krävs det starkare skäl för företaget att göra ytterligare undersökningar i området.